Raport CBOS

Powrót na moją stronkę

Temat: test dla wskaźnika struktury
witam, mam problem z dwoma zadaniami ze statystyki dokładniej z weryfikacji hipotez parametrycznych Zad1 Wysunięto przypuszczenie, że ponad połowa osob samotnych w wieku ponad 65 lat okresowo cierpi na depresje. W tym celu wylosowano probe liczącą 250 osob, sposrod ktorych depresje stwierdzono u 130 osob. Słusznosc wysunietego przypuszczenia zweryfikowac na poziomie istotnosci 0,02 Zad2 Z raportu CBOS na temat zadowolenia Polaków z dochodów i sytuacji finansowej wyika, ze w 2001 roku udział zadowolonych wyniosł 9% zaś w 2005 roku 11%. Czy na poziomie istotnosci 0,03 mozna stwierdzic, ze nastąpił istotny wzrost udzialu osob zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej?? Badanie przeprowadzono na probach liczacych 920 i 960 osob odpowiednio w 2001 i 2005 roku prosze o rozwiazanie tych zadan, sam sobie z nimi nie poradze, sprawa jest...
Źródło: statystycy.pl/viewtopic.php?t=57Temat: Polacy , Rumuni , Ukraincy.
...opowiedziało się za wprowadzeniem zasady JOW w wyborach do Parlamentu. Niestety, na skutek machinacji partyjnych koterii, wykorzystujących swoją władzę w mediach publicznych, frekwencja nie przekroczyła 50% i referendum nie zostało uznane za ważne. W Polsce, badania opinii publicznej wykazują stałe poparcie większości obywateli dla wyborów do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych. W opublikowanym w kwietniu tego roku raporcie CBOS czytamy: Jedynie co szósty Polak (16%) opowiada się za utrzymaniem dotychczasowego, czyli proporcjonalnego systemu wybierania posłów. Dwie piąte badanych (40%) optuje za wprowadzeniem w wyborach do parlamentu ordynacji większościowej z okręgami jednomandatowymi, a co jedenasty (9%) uznaje za najlepszy system mieszany. Pomimo takiej postawy obywateli, pomimo szumnych obietnic premiera i Platformy...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,248.html


Temat: Polityka społeczna - Dr Lucjan Miś SYLLABUS
...(1996) Polityka społeczna wobec ubóstwa. Ujęcie porównawcze, Warszawa: IpiSS; rozdz. 5A Zmiany w dochodach rodzin, nierówności i ubóstwo - rys historyczny; 5B Dochód, nierówności i ubóstwo w okresie przekształceń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 6. Golinowska Stanisława (2000) Polityka społeczna - koncepcje - instytucje - koszty, Warszawa: Poltext rozdz. IV (Reformy w głównych dziedzinach polityki społecznej) 7. Raporty CBOS dotyczące badań nad oceną reformy służby zdrowia, edukacji, emerytalnej i administracyjnej 8. Diagnoza społeczna 2003 praca zbiorowa pod red. J.Czapinskiego) (rozdz. 4.1. Dochody i sposób gospodarowania nimi, 4.4. Warunki mieszkaniowe, 4.5. Edukacja, 4.7. Opieka zdrowotna, 8.2. Ubóstwo i nierówności dochodowe, 8.4. Bezrobocie) 9. Diagnoza społeczna 2005 praca zbiorowa pod red. J.Czapińskiego (wybrane...
Źródło: socjologiawieczorowa.fora.pl/a/a,352.html


Temat:
Łódź w środku pięciokąta http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35136,5824207.html Politycy chcą słyszeć, że Warszawa nie potrzebuje Łodzi. Wtedy łatwiej im zapisać dla naszego miasta mniej pieniędzy w budżecie - rozmowa z profesorami Andrzejem Majerem i Tadeuszem Markowskim z Uniwersytetu Łódzkiego. Kilka tygodni temu ukazał się niechlubny dla Łodzi raport CBOS, dotyczący życia w przyszłych metropoliach. Współautorem był prof. Bohdan Jałowiecki, socjolog miast z Warszawy. Twierdzi on, że Łódź ma najmniejsze szanse na rozwój, a duopolis i dobra komunikacja to raczej nasze marzenia niż prawda. Łódzcy naukowcy są innego zdania. Prof. Andrzej Majer z Katedry Socjologii Wsi i Miasta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego napisał w liście do redakcji,...
Źródło: unigp.fora.pl/a/a,430.html


Temat: Podwójne cierpienie - Skutki wtórnej wiktymizacji
...Centrum Praw Kobiet, Warszawa, Przemoc w rodzinie wobec dzieci i kobiet, (2000), Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa, Nowakowska U., Stereotyp ponad prawem, w: Kobiety w Polsce. Raporty Centrum Praw Kobiet, Ostałowska L., Zła żona, zła matka, w: Wysokie obcasy, 12 marca 2005 r. nr. 10 (308), Pospiszyl I. (1999), Razem przeciw przemocy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, Sasal H. (1998), Niebieskie Karty, Wydawnictwo PARPA, Warszawa Raport CBOS, (2002) Przemoc w rodzinie- fakty i opinie, Raport OBOP, (1999) Polacy o przemocy w rodzinie, Sęk A., Ciborowski R. (2004), Rola i zadania policjanta służby prewencji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Szczytno Niebieska Linia 2/43/2006
Źródło: alkoholizm.jawnet.pl/viewtopic.php?t=3340


Temat: zadanie - statystyka
Dzięki ! Już sam do tego wcześniej doszedłem, ale przynajmniej upewniłem się, że dobrze zrobiłem :) Witam, to ponownie ja z nowym zadankiem: Z raportu CBOS wynika, że w styczniu 2000 r. spośród 750 osób zatrudnionych na etacie 368 twierdziło, że nia ma wpływu na sprawy zakładu pracy, w którym pracuje. 1. sprawdzić czy to prawda, że 50% pracowników tak twierdzi; 2. oszacować odsetek pracowników tak twierdzących. A więc w podpunkcie 1. użyłem testu zbliżonego: (Y=368,n=750,po=0,5) i wyszło mi Uemp=-0,51. Wartość krytyczna (alfa=0,05) wyszła po użyciu funkcji...
Źródło: excelforum.pl/viewtopic.php?t=6527


Temat: Zabawa w polityka jest tylko dla kasy?
Polityka ponownie wyprzedziła służbę zdrowia i znalazła się na pierwszym miejscu wśród najbardziej skorumpowanych w opinii społecznej dziedzin życia publicznego - wynika z ostatnich badań CBOS. Według raportu CBOS, najbardziej skorumpowaną grupą zawodową według Polaków są politycy. Aż 55% badanych uważa, że wśród działaczy partyjnych, radnych, posłów i senatorów korupcja występuje najczęściej. Zdaniem ponad połowy badanych (52%) klimat polityczny wokół problemu korupcji w Polsce sprzyja walce z tym zjawiskiem. Działania rządu w walce z korupcją odbierane są jednak niejednoznacznie. Opinie negatywne minimalnie...
Źródło: bezgrawitacji.pl/viewtopic.php?t=173


Temat: Katastroficzne wizje i obrazy zaglady jakie ksiazki, wiersze i filmy?
Raport CBOS na temat wzrostu notowań LPR , ( naciągnęłam to pod literaturę ) ale dla mnie to najbardziej katastroficzna wizja.
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=73322


Temat: przemoc w rodzinie
...wynikają raczej z niechęci opowiadania o wstydliwych zdaniem badanych rodzinnych kłopotach, niż przedstawiają rzeczywisty obraz sytuacji. Odmienny stan rzeczy wskazują natomiast sądowe statystyki, gdzie ilość skazanych za przestępstwa przeciwko rodzinie stanowi pokaźny odsetek i wykazuje tendencje wzrostowe (wykres 1). Szczególnie bolesnym aspektem stosowania przemocy w rodzinie jest kwestia maltretowania dzieci. Raport CBOS-u nie pokazuje skali tego zjawiska, zawiera jednak dane dotyczące akceptowania kar cielesnych w stosunku do dzieci. Agresja pomiędzy małżonkami często przenosi się na dzieci. Kobiety bite przez mężów częściej stosują kary fizyczne wobec nich, a one przypuszczalnie kopiując wzorce z dzieciństwa, przeniosą do swoich przyszłych domów podobne metody wychowawcze. 51% respondentek uznaje że kary cielesne nie powinny być w...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6886


Temat: Stosunek mieszkańców do miasta Łodzi
...- stają w obronie Łodzi, wytykając wady raportu. Łodzianie widzą pracę nad autostradami i koleją. Forumowicz Cmr przypomina inne publikacje, które były dla Łodzi bardzo korzystne: "jedno z najbardziej opiniotwórczych pism ekonomicznych świata pisało o Łodzi coś zupełnie innego" - zauważa. A Loberod podsumowuje "Łódź jest po prostu nie lubiana, pogardzana. Dobrze mieć taką Łódź do bicia". Raport CBOS może przeczytać każdy i szkoda, że tak negatywny obraz poszedł w Polskę. Ale dobrze, że w obronie naszego miasta stanęli łodzianie. Forumowicz Ulther: "W Łodzi stagnacja gospodarcza? Przy kolejnych powstających fabrykach i firmach lokujących tutaj swoje siedziby? Mamy chyba zbyt czarny obraz sytuacji. Poza tym nie warto się przejmować tymi badaniami. Postrzeganie Łodzi się zmienia pozytywnie i wśród łodzian i...
Źródło: mojalodz.fora.pl/a/a,1476.html


Temat: Żyje się lepiej?
Pamiętacie slogan wyborczy PO: 'By żyło się lepiej' sprzed kilku lat? Powołując się na raport CBOS o zamożności Polaków, Newsweek donosi, że 'Żyje się lepiej. Wszystkim': "Statystyczny Polak żyje znacznie lepiej niż przed czterema laty. W swoim domu gromadzi coraz więcej dóbr i coraz rzadziej ma problemy z zaspokojeniem nawet bardziej luksusowych potrzeb." Z jednej strony kryzys gospodarczy, z drugiej rzekoma poprawa wskaźników poziomu życia. Rzeczywiście odczuwamy znaczącą poprawę...
Źródło: trzydziestki.fora.pl/a/a,4672.html


Temat: test dla wskaźnika struktury
Mam problem z takimi zadaniami, nie wiem jak je trzeba zrobić, może ktoś z Was wie. Proszę o pomoc. 1. Wysunięto przypuszczenie, że ponad połowa osób samotnych e wieku ponad 65 lat okresowo cierpi na depresję. W tym celu wulosowano próbę liczącą 250 osób, spośród których depresję stwierdzono u 130 osób. Słuszność wysuniętego przypuszczenia zweryfikować na poziomie istotności 0,02. 2Z raportu CBOS na temat zadowolenia Polaków z dochodów i sytuacji finansowej wynika, że w 2001 roku udział zadowolenia wynosił 9% zaś w 2005 roku 11%. Czy na poziomie istotności 0,03 można twierdzić, że nastąpił istotny wzrost udziału osób zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej? Badanie przeprowadzono na próbach liczących 920 i 960 osób odpowiednio w 2001 i 2005 roku. Z góry dzięki za pomoc
Źródło: statystycy.pl/viewtopic.php?t=57


Temat: Socjologia prawa
...„przekazuje” kontrolę nad pewnymi zachowaniami opinii publicznej,a opinia publiczna domaga się, żeby te zachowania podlegały kontroli prawnej  Badania: im silniej ludzie potępiaja jakieś zachowania, tym częściej proponuje stosowanie wobec ich sprawców surowych sankcji (rygoryzm moralny=rygoryzm prawny)‏  Ludzie nie chcą działać samorzutnie, pasywność opinii publicznej. Przykłady z raportów CBOS-u Październik 2009 r.  Opinia społeczna o eutanazji  Stosunek do przeszczepiania narządów  Pazdziernik 2007 r.  Opinie o eutanazji Opinia społeczna o eutanazji Prawo: W Polsce eutanazja jest prawnie zabroniona i traktowana jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.  Opinia publiczna:...
Źródło: socjologiauni.fora.pl/a/a,335.html


Temat: Tylko połowa Polaków korzysta z Internetu i komórek
59% Polaków nie korzysta z Internetu - wynika z najnowszego raportu CBOS. W ciągu najbliższego roku na pewno to się nie zmieni. Telefonów komórkowych nie używa 45% badanych. Badania wskazują, że niechętne urządzeniom teleinformatycznym są przede wszystkim osoby starsze, mieszkające na wsi, o wykształceniu średnim i podstawowym, oceniające własną sytuację materialną jako złą lub średnią. Podczas gdy wśród osób w wieku 18-24 lata aż 66% korzysta z Internetu, to w przedziale 55-64...
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=59945


Copyright (c) 2009 Powrót na moją stronkę | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.